Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Aspås”

Jämtar i Mormonlandet, 1896

(Bref till Jämtlandsposten) Park City, Utah, Förenta Staterna, den 19 desember 1895. Ett besök hos jämtarna i Park City, Utah, U. S. aflade undertecknad den 17 och 18 desember 1895. De första jämtarne, jag påträffade,…

Bonden Olof Andersson, Aspås 1812

I det uppskjutna målet emellan Olof Andersson i Lundsjö och hans grannar, bönderna Mats Jonsson, Olof Eriksson, Lars Nilsson, Erik Ivarsson och Per Persson angående Anderssons påstående om ett tidigare utdömt vite på 1 Rdr…

Snöplogningen uti Rödöns tingslag, 1827

Undertecknade valda fullmäktige har å nedanstående dag gjort följande överenskommelse över snöplogningens utgörande å allmänna vägen uti Rödöns tingslag. 1) Snöplogningen å nedannämnda vägar efter skattetalet utgörs av Tingslagets alla hemmansåbor efter nedannämnda gradering nämligen…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com