Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Berg”

Torparen Anders Eriksson Östberg, Berg 1803

Den 29 november 1802 införpassats torparen Anders Eriksson Östberg från Rörån till landshäktet i Östersund och efter avslutat ting i Berg, återkom han den 19 januari 1803 att hållas i förvar för en andra rannsakning.…

Dragonen Sven Fürstenberg, Berg 1731

En vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november insänd rannsakning och dom över dragon Sven Fürstenberg, för det han skall ha skuffat och illa hanterat sin svärmor, Brita Hansdotter, är han dömd…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com