Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Borgsjö”

Bonden Lars Matsson, Borgsjö 1843

Fredagen den 10 dennes blev undertecknad fägnad av ett angenämt eller oangenämt skojarbesök, vilket torde hänt och ännu händer flera lika av den kast vartill jag hör. Hemkommen från mina göromål i skogen ovannämnda dag,…

Manspersonen Anders Bertilsson Borgsjö 1664

Jöns Månsson i Borgsjöbyn gav klagligen till känna det Anders Bertilsson i Ensillre gör honom åverkan med sin boskap i sitt slåttänge uti Granboda med mulbete och upptrampande. Då blev rättens sentens att Anders Bertilsson…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com