Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Boteå”

Länsman Gustaf Julius Mankell, Boteå 1879

På förordnande av konungens befallningshavande i länet hade kronofogden Dryselius hos Boteå tingslags häradsrätt yrkat ansvar på kronlänsmannen i Boteå distrikt, J. G. Mankell, för det han skulle dels för egen vinning, underlåtit beivra olaga…

Båtsman Per Ruda, Boteå 1763

Kronobåtsmannen i Boteå Per Ruda som under den 11 maj jämte dess hustru, för okärlek och bitter sammanlevnad i deras äktenskap till denna dagen även blivit instämda, infann sig icke. Närvarande hustrun berättade att Ruda…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com