Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Böter”

Postiljonen Johan Walfrid Östman, Örnsköldsvik 1900

Ett obehagligt uppträde tillställde postiljonen Johan Walfrid Östman i gränden mellan Hernösands- och Sundsvallsbankernas hus härstädes. Östman skulle på aftonen föra landsvägsposten söderut men blev av polisen befriad från detta uppdrag därigenom att han överföll…

Nybyggaren Henrik Göransson Holmdell, Vibyggerå 1804

Samma dag lästes åter rannsakningen angående krononybyggaren Henrik Göransson Holmdell dömd för edsöresbrott och, sedan besvärstiden nu tillända lupit, företog Kgl. Hovrättens detta mål till avgörande och resolverades: Att som Holmdell är förvunnen i uppsåt…

Drängen Erik Eriksson, Sollefteå 1722

Drängen Erik Eriksson i Hakesta angavs för det han annandag jul rest förbi Multrå kyrka då han berättades varit berusad. Han ursäktade sig med att han ärnade sig denna gången till Resele och tänkte ej…

Drängen Elias Eliasson, Sidensjö 1736

En insänd rannsakning och dom över Elias Eliasson ifrån Nyland och Sidensjö socken, som för det han skall ha kommit berusad till kyrkan och där gjort förargelse. Han är av Tingsrätten efter Kgl. Förordningen av…

Soldaten Nils Flink, Delsbo 1690

En rannsakning och dom ifrån Delsbo socken över soldat Nils Flink som anklagas att ha utbrustit i svåra ord emot Kgl. Maj:ts förordning när han inte fått en daler kopparmynt av sin värd för sin…

Soldaten Mickel Bengtsson, Färila 1652

En dom ifrån Färila socken över en soldat Mickel Bengtsson som har stulit 13 alnar floor ifrån hudiksvallsborgaren Anders Eriksson. Allt värderades för 5 daler och 6 2/3 öre silvermynt och samma tjuvnad har en…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com