Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Delsbo”

Landbonden Jon ”Kus-Jon” Jonsson, Delsbo 1906

Rannsakning hölls i fredags af­ton inför Delsbo och Bjuråkers hä­radsrätt å kronohäktet i Hudiksvall med för lönnbränning m. m. häktade landbonden Jon Jonsson i Ängebo och hans hustru Karin Persdotter samt deras söner Jonas och…

Soldaten Nils Flink, Delsbo 1690

En rannsakning och dom ifrån Delsbo socken över soldat Nils Flink som anklagas att ha utbrustit i svåra ord emot Kgl. Maj:ts förordning när han inte fått en daler kopparmynt av sin värd för sin…

Soldaten Jonas Dahlström, Delsbo 1721

På en vid ordinarie tinget med allmogen av Norrbo tingslag den 22 november förra året en insänd rannsakning och dom över soldaten under Delsbo kompani, Jonas Dahlström, vilken för begånget uppsåtligt slagsmål på dess rotebonde…

Vidskepelse, Delsbo 1879

Såsom ett bevis på den vidskepelse som ännu i våra dagar råder bland folket på landsbygden eller i allmänhet hos den mindre upplysta befolkningen, meddelas från Delsbo följande: I somras kom ett s.k. tattarfölje in…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com