Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Dödsstraff”

Drängen Erik Olofsson, Söderhamn 1667

En rannsakning och dom ifrån Söderhamn över en ung dräng om sina 18 år, Erik Olofsson, som godvilligt tillstår sig ha bedrivit tidelag näst före jul med sin husbondes ko och något därefter gjort samma…

Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen 1726

Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18…

Soldaten Per Jonsson Willhjärne, Alfta 1698

En ifrån Alfta Tingslag inkommen rannsakning och dom av den 27-30 juni över soldaten Per Jonsson Willhjärne vilken har varit anklagad för tjuvnad. Soldaten Per Jonsson Willhjärne har tillika med soldaten Anders Andersson Drake i…

Soldaten Olof Persson, Arbrå 1698

Kgl. Rättens resolution på en ifrån Arbrå tingslag inkommen rannsakning och dom över soldaten Olof Persson ifrån Koldemo, som är anklagad för tjuvnad. Kgl. Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen, hur denna soldat…

Soldaten Anders Svensson, Järvsö 1663

En rannsakning och dom ifrån Järvsö sockenstuga över en gift soldat, Anders Svensson, som har stulit silver och andra saker ifrån Carl Carlsson i Bondarv, av vilken han även är lejd, till ett värde av…

Soldaten Anders Flinck, Segersta 1722

Vid ordinarie tinget med allmogen av Segersta tingslag den 2 april, över soldaten vid Hälsinglands infanteriregemente Anders Flinck, vilken för det han uti Hanebos kyrka stulit en psalmbok och är av tingsrätten av 1653 års…

Dragonen Anders Reen och systern Elisabet, Oviken 1698

En från Ovikens sockens tingslag inkommen rannsakning och döm över dragonen Anders Teen och hans syster Elisabet, hustru till Göran i Kännåsen, som är anklagade för tjuveri. Förutom det att hustru Elisabet hyst denna Reen,…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com