Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Edsöresbrott”

Nybyggaren Henrik Göransson Holmdell, Vibyggerå 1804

Samma dag lästes åter rannsakningen angående krononybyggaren Henrik Göransson Holmdell dömd för edsöresbrott och, sedan besvärstiden nu tillända lupit, företog Kgl. Hovrättens detta mål till avgörande och resolverades: Att som Holmdell är förvunnen i uppsåt…

Soldaten Samuel Johansson, Bjuråker 1655

Samma dag ställdes för Rätten en soldat Samuel Johansson, född i Viggeby och Vårfrukyrka socken vid Enköping, vilken för 2 år sedan lät sig här utleja till soldat av Erik Persson i Stråsjö. Han blev…

Soldaten Jonas Dahlström, Delsbo 1721

På en vid ordinarie tinget med allmogen av Norrbo tingslag den 22 november förra året en insänd rannsakning och dom över soldaten under Delsbo kompani, Jonas Dahlström, vilken för begånget uppsåtligt slagsmål på dess rotebonde…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com