Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Förgripligt tal”

Soldaten Nils Flink, Delsbo 1690

En rannsakning och dom ifrån Delsbo socken över soldat Nils Flink som anklagas att ha utbrustit i svåra ord emot Kgl. Maj:ts förordning när han inte fått en daler kopparmynt av sin värd för sin…

Bonden Elias Eriksson, Nora 1728

En insänd rannsakning över bonden Elias Eriksson ifrån Gavvik som blivit angiven att då Kgl Majt:s höga order åberopades, har om dem uti skymfliga ord utbrustit, vilket mål i förmåga av 20 § uti 1615…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com