Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Frösö”

Bonden Olof Johansson, Frösö 1751

Landsfiskalen Olof Klingberg hade stämt bonden Olof Johansson i Resten för att han hade rökt tobak för att han inte hade angett sig till avgift vid mantalsskrivningen år 1750. Häradsskrivaren och mantalskommissarien tillstod att hans…

Bonden Elias Gunnarsson, Frösö 1751

Vid hållna Tinget i Hallen den 28 september är uti stämda mål av korpralen Erik Landsholm emot bonden Elias Gunnarsson i Önsta angående en väska med plåtar som Landsholm mistat under Gregoriemarknaden på Frösö och…

Bonden Bertil Rickardsson, Frösö 1774

Till Häradsrätten inlämnades en ansökan av bonden Bertil Rickarsson i Långåker, Frösö: ”Sedan jag flera åhr härförut dragits med en ohälsosam kropp som alt mera tiltagit, så at jag ämna finnes oförmögen til något arbete…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com