Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Ful mansbot”

Manspersonen Håkan Jonsson, Härnösand 1641

En rannsakning ifrån Härnösand om en benämnd Håkan Jonsson som har slagit ihjäl borgaren Johan Olofsson. Dråparen och den som döden led, hade druckit tillsammans, då den som blev dräpt, började både med ord och…

Ryttaren Olof Eriksson, Brunflo1725

En vid ett extra ordinarie hållet ting med allmogen av Brunflo socken den 19 maj insänd rannsakning och dom över bonden och ryttaren Olof Eriksson i Odensala, vilken med ett trästop som han uti vredesmod…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com