Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Gävle”

Bankarlen Elis Jakobsson, Gävle 1905

En sorglig händelse timade i går e.m. vid 6-tiden å Gefle-Dala järnvägs bangård, några steg från den plats, där järnvägen skäres av Ruddamsgatan. En 60-årig bankarl Carl Jakobsson som var sysselsatt med arbete å ett…

Båtsmansdottern Maria Nilsdotter, Gävle 1698

En ifrån Gävle Rådhus inkommen rannsakning och dom av den 6 juni 1698 över Maria Nilsdotter, som är anklagad för tjuveri. Kgl. Rätten finner på vilket sätt båtsmans Nils Markussons dotter, Maria Nilsdotter, vilken efter…

Borgaren Olof Nilsson Book, Gävle 1655

Kom för Rätten tullskrivaren Andreas Bergius och beklagade sig över en stadens borgare, Olof Nilsson Book, vilken har överfallit honom och illa skamfärat (vanärat) med en kniv då han tillika med de andra tullknektarna gick…

Kvinnspersonen Beata Heiligtag, Gävle 1774

Utslag på Kämnärsrättens början och med avslutande av Rådhusrättens rannsakning i Gävle den 4 juli över avlidne provinsialläkaren Benjamin Heiligtags ogifta dotter, Beata 24 år gammal, för det hon dränkt hovslagaren Johan Bruns tvååriga son…

Liket efter Karl Vilhelm Söderlund-Gren, Gävle 1906

Vid 4-tiden på måndagseftermiddagen anträffades i Mackmyraån strax invid timmeruppfordringsverket vid sågen liket av en man. Vid av länsman D. Andersson anställd undersökning av det i stark förruttnelse stadda liket, som torde ha legat i…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com