Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Grundsunda”

Hästbytaren Edvard Grönfors, Grundsunda 1904

Protokoll hållet vid polisförhör i Grundsunda den 2 september 1904. I närvaro av gästgivaren Aron Edlund i Önska och folkskolläraren J. Arnvist i Grundsunda anställdes förhör med kringresande hästbytaren Edvard Grönfors i ändamål att få…

Arbetaren Alexander Sundström, Grundsunda 1901

Förliden onsdagsafton vid 5-tiden, inträffade en olyckshändelse i Husums ångsåg, som kostade en människa livet. Under det arbetaren Alexander Sundström var sysselsatt med att skära s.k. gipsribb, kom en dylik ribba, slungad av trissan, upp…

En lotsbragd, Grundsunda 1895

Hur många finnas väl på det hela taget som kunna göra sig en föreställning om de otroliga mödor och ansträngningar, vilka ofta äro förenade med lotsarnas maktpåliggande arbete. Deras plikt bjuder dem att när som…

Mordet på Råggärda, Grundsunda 1875

Artikeln publicerad i Grundsunda hembygdsförenings medlemstidning ”Skorven” nr 1 2018 s. 14-16 med tillstånd av författaren. Konungens befallningshavare i länet lät den 19 januari 1875 meddela att han efter Länsmannen J. O. Segerströms rapport häktat…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com