Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Häggdånger”

Drängen Björn Persson, Häggdånger 1721

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Säbrå pastrorat den 15 september insända rannsakning och dom över över drängen Björn Persson ifrån Skedom. Han har blivit anklagad av länsman Lars Wikman, att på…

Arvskifte i Häggdånger 1663

Tillkännagivet på Säbrå ting den 26 mars 1663. Bekänner jag Anders Eriksson i Dal och Häggdångers socken och härmed veterligt gör att jag och min hustru som till är till hög ålder kommen, har vi…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com