Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Hille”

Bonden Olof Olofsson, Hille 1721

Resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Hille och Valbo socknar den 17 och 23 juli oktober insända rannsakning och dom över bonden Per Olofsson i Oppala, vilken för det han skall ha slagit sin…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com