Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Hustjuvnad”

Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen 1726

Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com