Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Korrektionsinrättning”

Centralfängelset Långholmen

År 1724 inrättades Långholmens rasp- och spinnhus på Långholmen. Långholmens spinnhus var ett kvinnofängelse som var i drift fram till och med år 1825. År 1649 byggdes ett stenhus, som var bryggaren Jochum Ahlstedts malmgård Alstavik på Långholmen. Denna byggnad kom staten att förvärva år…

Centralfängelset Norrmalm

Samtidigt som Kungliga fångvårdsstyrelsen inrättades 1825 beslöts att det gamla fängelset för tiggare och lösdrivare, Rasp- och spinnhuset på Långholmen, skulle läggas ned och ersättas av två s.k. korrektionsinrättningar. Båda öppnades 1827. Natten mellan den…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com