Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Landskrona”

Landskrona slott

År 1549 beslöt danske kungen Kristian III att uppföra en befästning i Skåne, då det danska försvaret visat sig svagt i detta område. Landskrona stad valdes som anläggning­sort eftersom den hade ett strategiskt läge och…

Landskrona tvångsarbetsanstalt

1885-06-12 tillkom en ny lag angående lösdrivares behandling (SFS 1885:27), som ersatte tidigare lagstiftning om laga försvar och försvarslösa personer. Enligt denna nya lösdriverilag skulle person, som ”sysslolös stryker omkring från ort till annan” eller…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com