Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Levnadsbeskrivning”

Hustru Katarina Abrahamsdotter, Junsele 1855

Vid hållen sockenstämma den 9 december 1855 behandlades ett mycket tragiskt öde genom den ovanligt bekymmersamma händelsen som hade drabbat drängen Daniel Eriksson Åströms svagsinta hustru Katarina Abrahamsdotter i Eden. Hon var dotter till bonden…

Hästbytaren Edvard Grönfors, Grundsunda 1904

Protokoll hållet vid polisförhör i Grundsunda den 2 september 1904. I närvaro av gästgivaren Aron Edlund i Önska och folkskolläraren J. Arnvist i Grundsunda anställdes förhör med kringresande hästbytaren Edvard Grönfors i ändamål att få…

En lotsbragd, Grundsunda 1895

Hur många finnas väl på det hela taget som kunna göra sig en föreställning om de otroliga mödor och ansträngningar, vilka ofta äro förenade med lotsarnas maktpåliggande arbete. Deras plikt bjuder dem att när som…

Brevet hem från kanonslupen ”Mars” nr 126, Valbo 1814

”Strömstad den 18 Junii 1814. Wår Respective och hedervärda församlingens Ledamöter. Eftersom nu vår Nådiga Höga Öfverhet och Rikssens ständers allmänna Riksdagsbeslut det samma utfäst, vid den sist Beslutna Riksdags i Stockholm, att Sveriges Rikes…

Jämtar i Mormonlandet, 1896

(Bref till Jämtlandsposten) Park City, Utah, Förenta Staterna, den 19 desember 1895. Ett besök hos jämtarna i Park City, Utah, U. S. aflade undertecknad den 17 och 18 desember 1895. De första jämtarne, jag påträffade,…

Födorådsmannen Jonas Månsson, Bräcke 1896

Bland de kyrkobesökare som bevistade julottan i Bräcke kyrka detta år, märktes, säger Jämtlands Posten, födorådsmannen Jonas Månsson i Bensjö, Bräcke. Den gamle, som den 8 november fyllde 93 år, skydde, oaktat den skarpa kölden,…

Änkan Karin Persdotter, Älvros 1889

Inom Älvros lilla församling – bestående endast mellan 7-800 medlemmar – finnes det 3 personer – alla 3 änkor – födda under förra århundradet, meddelas till J. T. En är född den 1 oktober 1794,…

Soldat Jonas Öhrn, Forsa 1761

År 1761 den 4 juni, anmälde sig soldaten av Hälsinge rementet och Majorens kompani nr 77, Jonas Andersson Örn, född i Forsa, 43 år gammal, gift och uppviste ett av löjtnanten och den tiden varande…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com