Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Lillhärdal”

Änkan Ingeborg Persdotter, Lillhärdal 1896

Länsmannen A. O. Lindh i Lillhärdal har den 6 innevarande april häktat änkan Ingeborg Persdotter å N:o 39 Lillhärdals kyrkby såsom skäligen misstänkt för mord på sin 1 år och 2 månader gamla dotterson Olof.…

Bonden Olof Svensson, Lillhärdal 1854

Bonden Olof Svensson i Åsen hade anmält att en eldsvåda hade förstört åtskilligt av hans fasta och lösa egendom på hemmanet nr 1 den 11 februari 1853. Han gjorde nu anspråk på ersättning av delägarna…

Bonden Olof Persson, Lillhärdal 1856

I det uppskjutna målet under § 38 från förra tinget hölls avgörande emellan bönderna från Lillhärdals kyrkby, käranden Erik Svensson och svaranden Olof Persson angående ersättning för ett stokreatur. Stoet skulle ha fördärvats genom svaranden…

Arbetaren Per Olofsson Sten, Lillhärdal 1897

Sedan denna Häradsrätt vid under den 27 november med rannsakning för dråp, häktade arbetaren Per Olofsson Sten i Lillhärdals kyrkby uppskjutit den fortsatta rannsakningen med Sten till denna dag klockan 12 på dagen. Så företogs…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com