Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Missbruk av tjänst”

Länsman Gustaf Julius Mankell, Boteå 1879

På förordnande av konungens befallningshavande i länet hade kronofogden Dryselius hos Boteå tingslags häradsrätt yrkat ansvar på kronlänsmannen i Boteå distrikt, J. G. Mankell, för det han skulle dels för egen vinning, underlåtit beivra olaga…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com