Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Nora”

Bonden Elias Eriksson, Nora 1728

En insänd rannsakning över bonden Elias Eriksson ifrån Gavvik som blivit angiven att då Kgl Majt:s höga order åberopades, har om dem uti skymfliga ord utbrustit, vilket mål i förmåga av 20 § uti 1615…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com