Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Oenighet i äktenskapet”

Oenighet i äktenskapet, Liden, 1761

Ett ”outsläckligt hat” i äktenskapet hade uppkommit år 1755 mellan bonden Nils Persson och hans hustru Märeta Ersdotter, Backen i Lidens socken och kyrkoherden i socken, Petrus Lang, hade flera gånger, tillika hans kollegor, försökt…

Båtsman Per Ruda, Boteå 1763

Kronobåtsmannen i Boteå Per Ruda som under den 11 maj jämte dess hustru, för okärlek och bitter sammanlevnad i deras äktenskap till denna dagen även blivit instämda, infann sig icke. Närvarande hustrun berättade att Ruda…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com