Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Ogudaktigt leverne”

Bonden Olof Thoresson, Hallen 1811

På sockenstämman den 29 april 1810 på dagordningens näst sista punkten upp – och den längsta – tog frågan upp angående Thoressons handlingar. ”Kom i fråga, at, som bonden Olof Torrisson i Bynom fortfar i…

Bonden Olof Olofsson, Hille 1721

Resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Hille och Valbo socknar den 17 och 23 juli oktober insända rannsakning och dom över bonden Per Olofsson i Oppala, vilken för det han skall ha slagit sin…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com