Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Olaga brännvinshandel”

Landbonden Jon ”Kus-Jon” Jonsson, Delsbo 1906

Rannsakning hölls i fredags af­ton inför Delsbo och Bjuråkers hä­radsrätt å kronohäktet i Hudiksvall med för lönnbränning m. m. häktade landbonden Jon Jonsson i Ängebo och hans hustru Karin Persdotter samt deras söner Jonas och…

Länsman Gustaf Julius Mankell, Boteå 1879

På förordnande av konungens befallningshavande i länet hade kronofogden Dryselius hos Boteå tingslags häradsrätt yrkat ansvar på kronlänsmannen i Boteå distrikt, J. G. Mankell, för det han skulle dels för egen vinning, underlåtit beivra olaga…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com