Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Ovansjö”

Drängen Anders Andersson, Ovansjö 1735

En vid två extra ordinarie ting uti Ovansjö socken hållen insänd rannsakning över drängen Anders Andersson i Backberg om 22 år, vilken blivit anklagad för tidelag men Tingsrätten har funnit att här i lagens stadgade…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com