Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Slagsmål”

Soldaten Jonas Dahlström, Delsbo 1721

På en vid ordinarie tinget med allmogen av Norrbo tingslag den 22 november förra året en insänd rannsakning och dom över soldaten under Delsbo kompani, Jonas Dahlström, vilken för begånget uppsåtligt slagsmål på dess rotebonde…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com