Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Söderala”

Arbetaren Olof Blom, Söderala 1889

Olof Bloms i Kultebo försvinnande Såsom på sin tid omförmäldes, bortgick nämnde person den 9 sistlidne oktober från sitt hem för att bege sig till Ljuse, dit han dock aldrig framkom, lika litet som han…

Ang. ryska härjningarna i Hälsingland, 1719

”Jag måste med ängslan och tåhrar migh Högel. Beklaga öfwer denna allmoge, som icke willia gå effter orders söder uth, utan sättia sig aldeles deremot, ehuru iag min högsta flit och winning giort, det alle…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com