Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Sollefteå”

Upploppet i Sollefteå 1886

I Sollefteå utbröt den 23 augusti ett upplopp bland järnvägsarbetarna. Tre järnvägsarbetare hade under eftermiddagens lopp blivit häktade. Klockan 8 på aftonen, då arbetet var avslutat, samlade sig omkring 500 av de häktades kamrater utanför…

Gamla sägner från Sollefteå, 1902

Ett gott stycke in i Rösta skogsområ­de var för några tiotal år sedan en arbetare sysselsatt med timmerhugg­ning en sommardag (på den tiden skul­le nämligen timret ”hufvelhuggas” d. v. s. huggas på försommaren för att…

Ångermanländska bilder och sägner (III), 1901

Björnjakter i Sollefteå I Hernösandsposten för 1864 var följande synligt: Enligt den 23 innevarande månad till kon. befallningshafvande inkommen rapport från kronolänsmannen N. Sjödén hafva färgaren Johan Boström och bondesonen A. P. Nyberg i Hallsta,…

Drängen Erik Eriksson, Sollefteå 1722

Drängen Erik Eriksson i Hakesta angavs för det han annandag jul rest förbi Multrå kyrka då han berättades varit berusad. Han ursäktade sig med att han ärnade sig denna gången till Resele och tänkte ej…

Drängen Anders Andersson, Sollefteå 1787

En hållen urtima ting fällda utslag med Sollefteå sockens tingslag den 26 april över drängen Anders Andersson från Skedom vilken en gång tidigare blivit fälld och straffad för snatteri och 3 resor för fickstöld, åter…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com