Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Stöld”

Torparen Anders Eriksson Östberg, Berg 1803

Den 29 november 1802 införpassats torparen Anders Eriksson Östberg från Rörån till landshäktet i Östersund och efter avslutat ting i Berg, återkom han den 19 januari 1803 att hållas i förvar för en andra rannsakning.…

Soldaten Mickel Bengtsson, Färila 1652

En dom ifrån Färila socken över en soldat Mickel Bengtsson som har stulit 13 alnar floor ifrån hudiksvallsborgaren Anders Eriksson. Allt värderades för 5 daler och 6 2/3 öre silvermynt och samma tjuvnad har en…

Soldaten Anders Johansson, Hedesunda 1690

En rannsakning och dom ifrån Hedesunda härad., över soldaten Anders Johansson i Flösta som beskylls ha stulit 8 sexdalersplåtar ifrån hustru Karin Persdotter i samma by. Det hade gått till således att när hustru Karin…

Kronobåtsman Anders Fjellman, Fjällsjö 1763

Svea Hovrätts utslag på Ramseles Häradsrätts hållna och insända utslag den 17 januari över kronobåtsmannen Anders Fjellman vilken för det han inte bara för att ha knuffat och förolämpat sin far, förra länsmannen Elias Rudin,…

Bonden Olof Persson, Lit 1721

En tid efter annan hållen och insänd rannsakning vid ordinarie tingen vid Lits pastorat och av häradshövdingen Haqvin Stridsberg med tingsrättens fällda dom den 17 februari 1719 över bonden Olof Persson i Kläppa vilken blivit…

Bonden Jakob Månsson, Mo 1651

En dom ifrån Mo socken över bonden Jakob Månsson som har stulit ifrån kyrkoherden herr Lars Magni till 6 daler silvermynts värde. Dessutom har han erhållit brandstod av några socknar ovetandes för hustru Brita i…

Bonden Elias Gunnarsson, Frösö 1751

Vid hållna Tinget i Hallen den 28 september är uti stämda mål av korpralen Erik Landsholm emot bonden Elias Gunnarsson i Önsta angående en väska med plåtar som Landsholm mistat under Gregoriemarknaden på Frösö och…

Avskedade föraren Johan Samuel Lundahl, Bräcke 1811

Löjtnanten N. Andersson hade stämt f.d. föraren Johan S. Lundahl med påstående om att lämna tillbaka några inventarier på hans förareboställe Björsjö. Husesyn gjordes den 19 april 1811 efter Lundahls avslutade arrende på bostället, och…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com