Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Synebeskrivning”

Bonden Sven Halvarsson, Älvros 1801

Till Häradsrätten hade bonden Sven Halvarsson från Remmen insänt en synebeskrivning enligt följande innehåll: ”Anno 1801 den 9 Juni, woro underskrefne kallade af kyrkowärden Swen Halfwardson i Remmen, och Elfros socken, att syna något uppodlingsland.…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com