Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Tjuveri”

Dragonen Anders Reen och systern Elisabet, Oviken 1698

En från Ovikens sockens tingslag inkommen rannsakning och döm över dragonen Anders Teen och hans syster Elisabet, hustru till Göran i Kännåsen, som är anklagade för tjuveri. Förutom det att hustru Elisabet hyst denna Reen,…

Båtsmansdottern Maria Nilsdotter, Gävle 1698

En ifrån Gävle Rådhus inkommen rannsakning och dom av den 6 juni 1698 över Maria Nilsdotter, som är anklagad för tjuveri. Kgl. Rätten finner på vilket sätt båtsmans Nils Markussons dotter, Maria Nilsdotter, vilken efter…

Båtsman Måns Svensson Hedman, Trönö 1709

Genom ankomna brevet av den 10 maj insänd förteckning på de sittande fångarna i Gävle slottsarrest har den Kgl. Rätten funnit huruledes en båtsman Måns Hedman från Trönö socken vilken för rövande och tjuvnad skall…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com