Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Tvångsarbetsanstalt”

Landskrona tvångsarbetsanstalt

1885-06-12 tillkom en ny lag angående lösdrivares behandling (SFS 1885:27), som ersatte tidigare lagstiftning om laga försvar och försvarslösa personer. Enligt denna nya lösdriverilag skulle person, som ”sysslolös stryker omkring från ort till annan” eller…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com