Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Uppsala”

Uppsala cellfängelse

Fängelset uppfördes 1859-1862 på dåvarande gamla Stockholmsvägen, nuvarande Dag Hammarskjölds väg. Därmed ersattes det gamla fängelselokalerna i Uppsala slott, som funnits i olika delar av slottet, men efter 1815 i det södra tornet. Anstalten var till…

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com