Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Torparen Anders Eriksson Östberg, Berg 1803

Den 29 november 1802 införpassats torparen Anders Eriksson Östberg från Rörån till landshäktet i Östersund och efter avslutat ting i Berg, återkom han den 19 januari 1803 att hållas i förvar för en andra rannsakning.

Utsändes till Bergs Urtima ting den 22 februari och ”Sedan ej återkommen.” Ibland händer det att den misstänkte frikändes på tinget eller där direkt verkställd dom och kom således inte tillbaka för ytterligare rannsakning eller avvaktan på dom från högre instans.

Men så var inte fallet för Anders Eriksson Östberg, för dagen innan det utsatta Urtima tinget den 24 februari, hade han anträffats död i Anders Jonssons gård på eftermiddagen, vilket nu blev föremål för dess omständighet.

Anders Jonssons hustru, Brita Persdotter, hade blivit inkallad av vice länsman Tirén för att ge vidare upplysningar kring hans död.

Hon berättade att bönderna från Kövra i Myssjö, Per Andersson och Göran Jönsson, i egenskap av fångförare, hade skjutsat Östberg till hennes mans gård och hjälpt honom in i stugan vid tretiden på eftermiddagen.

Där hade han ”sutit på sätet men warit tämmel. wanmägtig” varför de hjälpte honom till sängen.

När Brita frågade hur det var fatt med honom, hade han yttrat sig att det var ”frossa och swält”, varpå hon hade erbjudit honom mat, men han hade svarat att det nog hade varit gott med mat men han ville vänta en liten stund.

Efter att hon hade kokat gröt, hjälpte hon honom av med kläderna, bäddade ner honom på bästa sätt och bredde på en fäll.

Därefter hade hon satt sig med fångförarna för att äta, då de hörde Östberg snarka till ett par gånger, trodde de att det var för att han sov, men när pigan Helena Andersdotter skulle erbjuda honom mat hade han inte rört sig.

Brita Persdotter hade gått fram till honom, satte handen framför hans mun för att känna om han andades.

När hon inte kände någon andedräkt, kände hon på pulsen som då slog ett som sedan slutade att slå. Detta hade skett mellan halv fem och fem.

För pigan Helena hade han berättat att han varit frisk de första 14 dagarna i arresten, men sjuk de tre senaste veckorna.

Efter vittnesförhöret hade åklagare Tirén inget mer att erinra, varför Urtima tinget ansåg förrättningen vara avslutad.

Orsaken till Anders Eriksson Östbergs död angavs i dödboken såsom förkylning.

Östberg – ej nämnd vid detta efternamn i husförhörslängden – ”vid Bönderna i Bergs by” var född 1758 och gift 1781 med Kerstin Olofsdotter (1755).

Bergs tingslags häradsrätt (Z) AIb:2 (1748-1850) Bild 1230 / sid 235.

Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:291 (1803) Bild 80.

Berg (Z) AI:3 (1778-1817) Bild 1560 / sid 153.

Berg (Z) C:3 (1775-1843) Bild 1740 / sid 339.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com