Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Upploppet i Sollefteå 1886

I Sollefteå utbröt den 23 augusti ett upplopp bland järnvägsarbetarna. Tre järnvägsarbetare hade under eftermiddagens lopp blivit häktade.

Klockan 8 på aftonen, då arbetet var avslutat, samlade sig omkring 500 av de häktades kamrater utanför arresten och sprängde dörrarna samt uttog fångarna.

Polisens varningar och motstånd gagnade till intet. Arbetarna voro samtliga fullkomligt nyktra.

Stationsingenjör Forsselius, till vilken polismyndigheten sände bud med begäran om bistånd, vägrade lämna biträde under förklaring att han icke efter slutat arbete hade med arbetarna att skaffa.

Kronofogden Huss och polsuppsyningsmannen Styrlander avreste följande dag till Härnösand och anmälde förhållandet för landshövding Ryding.

Denne avsände telegram till civilministern och anhöll om framställning hos järnvägsbyggnadsstyrelsen att de arbetslag som deltagit i våldet, genast måste avskedas.

Landshövdingen avreste därpå till Sollefteå, där han höll sammanträde med järnvägsbefälet och följande dag höll förberedande undersökning.

I följd av denna undersökning har 4 arbetare blivit häktade. Den 24 på morgonen inställde sig arbetarna vid arbetet som om ingenting hade hänt.

Landshövding Ryding återvände från Sollefteå den 27.

Malmberget den 2 september 1886.

Orsaken till våldshandlingarna

På måndagskvällen var det en järnvägsarbetare som av någon orsak gjort sig skyldig till att träda i arrest.

När vederbörande polisbevakning då skulle ta hand om honom kom tvenne av hans kamrater honom till hjälp, varefter de gjorde gemensamt motstånd. Följden därav blev den att alla tre insattes i arresten.

Detta tycktes ha retat deras övriga kamrater, varefter dessa företog sig det orådet att som redan är nämnt, med våld befria de i förvar tagna personerna. Sedan skola de ha förhållit sig lugna.

Denna händelse har såväl i Sollefteå som här i staden [Härnösand] väckt icke ringa uppmärksamhet.

Den ene har vetat berätta om att det är ”fullt uppror i Sollefteå”, den andre att flera personer blivit dödade, att en större styrka militär från södra orter skulle ditsända o.s.v. i samma stil.

Dess bättre är, som av det anförda framgår, dessa rykten till huvudsaklig del gripna ur luften, och man får hoppas att denna sak skall i största lugn bli utredd.

Västernorrlands Allehanda den 25 augusti 1886.

Följderna

Järnvägsarbetarna Frans August Gustafsson från Kronobergs län, Per August Svensson från Östergötlands län samt Henning V. Edlund från Västernorrlands län har av Sollefteå tingslags häradsrätt dömts för ”delaktighet i uppror” att vardera hållas till straffarbete i 2 år och 1 månad samt utgiva åtskilliga ersättningar.

Nämnda personer hade deltagit i att från arresten i Sollefteå befria häktade personer vid det mycket omskrivna ”upploppet” i Sollefteå.

Gefleposten den 29 september 1886.

Fotnot: Den ovannämnde Edlund från Västernorrlands län var Henning Valfrid Edlund, född den 3 september 1862 i Graninge.

Genom Sollefteå tingslags häradsrätt utslag av den 15 september att undergå straffarbete. Han förpassades tillsammans med tre andra personer till Nya Varvets centralfängelse.

Han och de övriga ankom dit den 7 oktober samma år.

Han hade ljusbrunt hår, mörkblåa ögon, ovalt ansikte, rak spetsig näsa, ordinär mun och kroppsbyggnad samt 5 fot 7 tum 9 linjer lång.

En mindre brun fläck på vänstra överarmen och flera mindre ärr efter bulnader på benen.

Hade aldrig tidigare varit straffad.

Till fängelset hade han i persedlar 1 rock, 1 par byxor, 1 väst, 1 hatt, 1 par pjäxor, 1 par hängslen, 1 bok, 1 pung, 1 mässingdosa, 1 skjorta, 1 röd dito, 2 ylleskjortor, 1 par kalsonger, 1 par strumpor, 1 yllehalsduk och 1 röd näsduk.

Edlund skulle hållas de sex första månaderna till straffarbete i enrum som slutar den 22 mars 1887 och beräknas avdrag å den övriga tiden med 1 månad.

Han avlider på fängelsets sjukhus den 23 januari 1888, 8 månader innan han blev frigiven.

Hans tre arbetskamrater blev frigiven den 22 september med pass tillbaka till Sollefteå.

Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:11 (1886-1887) Bild 500 / sid 36.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com