Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varbergs fästning

Bygget av fästningen påbörjades redan i slutet av 1200-talet och stod färdigt något av de sista åren på seklet. Fästet var dock i jämförelse med den anläggning vi kan se idag mycket anspråkslöst, det bestod endast av två stenbyggnader förbundna av en mur.

Det var greve Jacob av Halland som beordrat bygget och här stack han sig undan efter att ha blivit anklagad för delaktighet i mordet på kung Erik Glipping 1286. För att sitta säker i sitt fäste, sökte han stöd hos den norske kungen Erik vilken också gav honom sitt beskydd.

Som tack för hjälpen överlät greve Jacob sitt grevskap med borgar till Norge år 1305 och inom något decennium börjar Varbergs slotts stora blomstringstid.

Man rustar upp slottet, bygger till befintliga byggnader samt färdigställer några helt nya byggnader i sten och tegel. Allt för att slottet skall vara ståndsmässigt när kungafamiljen kommer på besök och Varberg hamnar i centrum för den svensk-norska rikspolitiken.

De närmaste århundradena är Varbergs slott indraget i krigiska förvecklingar gång efter annan. Under det nordiska sjuårskriget erövrades det av svenskarna 1565, men återtogs i slutet av kriget åter av danskarna.

Kriget hade emellertid gått hårt åt det gamla slottet och ett omfattande restaureringsarbete var av nöden. Man beslöt då att bygga om slottet till en fästning, efter dåtidens modernaste principer och 1594 startade man ombyggnaden som tog 24 år.

Danskarna fick inte njuta frukterna av sitt arbete särskilt länge, för redan 1645 överlämnas fästningen till Sverige vid freden i Brömsebro.

Varbergs fästning hade nu mist sin betydelse som viktig gränsfästning och de närmaste århundradena skedde ett succesivt förfall som mynnade i att det 1830 lades ned som försvarsverk.

Varberg blev officiellt fängelse 1848, men hade sedan lång tid tillbaka haft ett mindre antal fångar inom sina murar.

Varberg var Sveriges sista fästningsfängelse och när beslutet om nedläggning fattades den 28 oktober 1880, gick en epok inom svensk kriminalhistoria i graven.

Från 1895 fram till 1897 var det s.k. disciplinkompaniet förlagt på Varberg. Det bildades den 15 september 1872 och var helt och hållet en militär institution. Det bestod av utstraffat manskap från den nedlagda Kronoarbetskåren. Kompaniet bestod av 236 meniga och 36 befäl.

Källa: Christer Feiff – Fästningsfångar, 1999.

Tony Korpenklo - korpenklo[@]gmail.com